/Gedragscode

YVY | advice search match, hierna te noemen YVY hecht veel waarde aan een persoonlijke en transparante werkwijze. Om hier in concrete vulling aan te geven, heeft zij deze gedragscode opgesteld. Gebaseerd op vier kernwaarden:

1. Respect

2. Integriteit

3. Verantwoordelijkheid

4. Professionaliteit

 

1. Respect. Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. YVY brengt dit tot uitdrukking door de volgende gedragsregels na te leven. YYY benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. YVY trekt niemand voor, noch stelt YVY iemand achter. YVY discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

2. Integriteit. YVY hecht niet alleen belang aan om in korte tijd met kandidaat en opdrachtgever een vertrouwensrelatie op te bouwen, maar hecht er ook veel belang aan deze vertrouwensrelatie in stand te houden. YVY heeft integriteit inhoud gegeven door de volgende gedragsregels in acht te nemen. YVY is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. YVY zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. YVY gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over kandidaten en opdrachtgevers die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen.

3. Verantwoordelijkheid. YVY onderkent de verantwoordelijkheid die inherent is aan haar positie en beseft dat zij zowel bewust (door het wel of niet introduceren van kandidaten) als onbewust grote invloed uit kan oefenen op kandidaten. Daarom kent YVY wanneer het de vertrouwelijkheid niet schaadt een transparante werkwijze die zowel kandidaten als opdrachtgevers zo veel mogelijk inzicht biedt in de gehele procedure. YVY is altijd bereid een persoonlijke toelichting te geven.

4 Professionaliteit. Voor YVY is direct search en executive search een vak, een professie. YVY streeft er naar voor haar klanten, zowel kandidaten als opdrachtgevers, een volwaardige sparring partner te zijn. Dit geeft zij vorm door naast een gezonde dosis zelfreflectie, een evaluatie met opdrachtgever en kandidaat standaard onderdeel te laten zijn van de procedures. YVY houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, nieuwe inzichten en methoden zowel op het vakgebied van werving en selectie als op de vakgebieden waarin zij bemiddelt.

YVY | advice search match

Oudeschans 3a 1011 KP Amsterdam
+31 20 644 30 64

Copyright © 2014 Powered and designed by www-degroen.nl.